EXTOVER SAMMUTUS- / IMEYTYSRAKEET 12,5 KG

Kierrätetystä lasista valmistetut palonsuojarakeet metalli- ja litiumakkupaloille

Extover on uusi ympäristöystävällinen sammutusaine, jota voidaan käyttää sammutustarkoituksiin ja ennaltaehkäisevänä palontorjunnassa. Pienet ja kevyet pallot koostuvat laajennetusta kierrätyslasista, jonka sisällä on pieniä huokosia jotka muodostavat suljetun solurakenteen. Rakeet ovat 100% mineraalisia ja siksi palamattomia. Extover ei aiheuta vesivaurioita, se on uudelleenkäytettävä ja sen on testannut Material Testing Institute (MPA) Dresden. Myös ongelmalliset palot, kuten metalli- ja litiumakkupalot voidaan hallita ja sammuttaa Extoverilla.

D-luokan palojen sammuttaminen ja palojen hallinta Extoverilla

Palava kohde peitetään Extoverilla joka tukahduttaa happea palavasta materiaalista. Extover sulaa kuten lasi tietyn lämpötilan jälkeen. Prosessissa rakeet imevät paljon lämpöä sulamisenergian muodossa, jäähdyttäen näin tulta ja samalla muodostaen läpäisemättömän kuoren palavan materiaalin ympärille. Tämä estää tehokkaasti reaktion hapen kanssa.

  • Ei sammutusvesivaurioita
  • Syrjäyttää hapen ja tukahduttaa tulen
  • Estää uudelleen palamisen
  • Imee lämpöenergiaa ja estää sitä laajenemasta
  • Palokaasut ja epäpuhtaudet imeytyvät rakeiden pinnalle jotka ovat kerättävissä pois
  • Imeyttää nesteet esim. öljyt ja kemikaalit